Нормативно-правова база діловодства

- Закон України від 24.12.193 №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (зі змінами)

https://zakononline.com.ua/documents/show/165170___597508

- Закон України від 22.05.2003 №851_ІV «Про електронні документи та електронний документообіг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1004 «Про проведення експертизи цінності документів» (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF#Text

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-sichnya-2018-deyaki-pitannya325819.html

- Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 №571/20884 (зі змінами).

https://sqe.gov.ua/law/nakaz-ministerstva-yusticii-ukraini-n-3/

- Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (зі змінами).

https://sqe.gov.ua/law/nakaz-ministerstva-yusticii-ukraini-v/

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (поточная редакція).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059736-12#Text

- Наказ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизація і сертифікації та якості» від 01.07.2020 №144 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

https://document.vobu.ua/doc/6310

- Наказ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ від 11.11.2014 № 1886/5

Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text

- Наказ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ від 30.12.2020 № 4555/5

Про затвердження Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-20#Text

- Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

від 19.06.2013 № 1227/5 (із змінами) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1062-13

- Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 232/5,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-15#Text

- Національний стандарт ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять" прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28.05.2004 № 97

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=68311

- Державний стандарт України ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=58904

- Державний стандарт України ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=71954

- Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144774-20#Text

Кiлькiсть переглядiв: 30