Матеріали по впровадженню НАССР
в КЗ "ДНЗ №15"

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО

ПОСТІЙНО ДІЮЧИХПРОЦЕДУР,ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ НАССР
Стрімкий розвиток сучасних технологій, ріст харчового виробництва та поширення асортименту продуктів харчування призводять до підвищення вимог споживчого ринку до якості й критеріїв безпеки харчових продуктів. Саме ці обставини призвели до впровадження в усіх розвинутих країнах світу найдосконалішої системи управління безпекою харчової продукції – програми НАССР.

Кожний план НАССР – це вузькоспеціалізований документ, призначений для забезпечення виготовлення та безпечного споживання конкретного харчового продукту.

На сайті основні нормативні документи, які регламентують діяльність ЗДО як оператора ринку у цій галузі.

НА ВИКОНАННЯ СТ. 20, 21 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДОБЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ», НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІД 01.10.2012 № 590 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР)» ІЗ ЗМІНАМИ, З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НАССР У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З 20.09.2019 РОКУ ВВЕДЕНО В ДІЮ ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ПРОЦЕДУРИ, ЗАСНОВАНІ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР).

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України " Про основгі принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (із змінами)"
Закон Укпаїни " Про державний контроль за затриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти твариного походження, здоровя та благополуччя тварин"

Закон України " Про відходи"

ДССТУ ISO 22000:2007Система управління безпечності харчових продуктів. Вимоги добудь-яких організацій харчового ланцюга ( ISO 22000:2005 IDT)

НАКАЗИ ТА ЛИСТИ

Наказ міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590
Наказ міністерсва аграрної політики та продовольства України від 08.08.2009. № 447 " про затвердження форми акта складенного за результатами проведеного заходудержавного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР

Наказ МОЗ України від 24.03.2016 #234 « Про затвердження Санітарнго регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерсва аграрної політики та продовольства України від 24.11.2018 # 37-10/26051 «Роз’яснення щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти»

Наказ Міністерсва аграрної політики і продовольства України від 01.10.2012 № 590 " Прозатвердження Вимог щодо розробки , впровадження та застосцвання постійно діючих процедур, заснованих на пртнципах Системи управління безпечністю харчових продуктів ( НАССР)"

Наказ Міністерсва аграрної політикита продовольстваУкраїни від 10.02.2016 №39 " Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей , ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб`єктом"

В Україні 01.07.2003 введено державний стандарт ДСТУ 4161-2003 " Системи управління безпечністю харчових продуктів ", який базується на концепції НАССР.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019№ 446 " Про затвердження форми акта ,складеного за результатами проведеного заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР"

У додатку до директиви № 94/356/ЕС викладені загальні принципи системи НАССР та надано рекомендації , що стосується методів індефікації КТК , іх моніторінгу та перевірки. Рекомендації щодо застосування системи НАССР представлені в матеріалах Глобального форуму ФАО/ВООЗ з птьань регулювання безпеки харчових продуктів ( Марокко,2002р.) тощо.
Кiлькiсть переглядiв: 1143